Institusi Raja Dan Doktrin Syiah

Institusi Raja Dan Doktrin Syiah

Oleh: Dr. Azwira Abdul Aziz
Pusat Pengajian Umum, UKM

Dari sudut bahasa, istilah ‘kerajaan’ berasal daripada perkataan ‘raja’. Hubungan kebahasaan ini memberi gambaran bahawa tidak dinamakan kerajaan tanpa adanya raja. Keabsahan sistem beraja sebagai suatu sistem pemerintahan Islam didasarkan kepada banyak nas-nas Al-Quran dan Sunnah. Antaranya ialah firman Allah S.W.T. yang bermaksud: “…Kemudian Allah memberikan kepadanya (Daud) kerajaan dan hikmah…”(Al-Baqarah, 2: 251). Dia juga berfirman (maksudnya): “Katakanlah: "Wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki…”(Ali ‘Imran, 3: 26).